Workshops VERMEER

WORKSHOPS VERMEER

In de specialisatie-workshops proberen we met zo authentiek mogelijke materialen en in een stapsgewijze opbouw de stijl en techniek van de Oude Meesters zo dicht mogelijk te benaderen.

Voor in het najaar 2016 staat de schilder VERMEER centraal. Zijn uitgebalanceerde komposities, de fraai geraffineerde weergave van het licht, zijn manier om een verstild moment op het doek te vereeuwigen… alles bij elkaar geen makkelijke opgave om daar vat op te krijgen! Maar onder het motto: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ willen we ons toch niet laten afschrikken en op zijn minst een paar dingen van de meester leren. Daarom beperken we ons in deze serie workshops tot Vermeer’s portretten en z.g. ‘tronies’, waar het overbekende en al (te?) vaak gekopieerde ‘Meisje met de Parel’ er overigens slechts één van is. Met historisch verantwoorde materialen en daarbij Vermeer’s kenmerkende kleurenpalet volgend, proberen we stap voor stap er uit te halen wat er in zit.

P1540429

De deelnemers maken kennis met een relatief beheerste en planmatige aanpak, En hoe vreemd het ook mag klinken in ons digitale/acrylverf-tijdperk van ‘vrijheid blijheid’ binnen de kunst? : Misschien dat men juist daardoor nieuwe mogelijkheden ontdekt om het eigen ambachtelijke én artistieke idioom uit te breiden.

Maar door de combinatie van theorie en praktijk kan deze cursus ook voor restauratoren, wetenschappers en geïnteresseerde leken verhelderend werken. Zowel m.b.t. de beroepspraktijk binnen de schilderkunst in het algemeen, als wanneer het gaat om specifieke kneepjes en materiaal-technische aspecten van het vak. Enige ervaring in tekenen en schilderen en de bereidheid planmatig te werk te gaan zijn overigens wel aan te raden.

P1450047

Docent: Jan Bustin

Waar: Cultuur Centrum Achterolmen aan de van Eycklaan in Maaseik.

Wanneer: vrijdagochtend-middag van 10.00 tot 15.00 uur .

Start: 14 oktober 2016.

Lesdata: 14 okt. / 28 okt. / 18 nov. / 25 nov. en 16 dec 2016.

Kosten: Deze bedragen 245,– Inclusief BTW.
Hierbij inbegrepen zijn ook de specifieke gereedschappen en materialen waarmee we gaan werken. Waaronder een met oliegrond geprepareerde drager, een paar speciale penselen en indien nodig specifiek tekenmateriaal. Daarbij komen authentieke pigmenten en bindmiddelen waarvan we zelf verf gaan wrijven. Verder een syllabus met de beschrijving van de werkwijze en beeldmateriaal, dat als voorbeeld kan dienen. Professionele kunstenaars, restauratoren en/of kunsthistorici met een eigen BTW-nummer kunnen het in de cursusprijs inbegrepen bedrag voor BTW in sommige gevallen achteraf zelf verrekenen met de belasting.

Korting: Inwoners van de Gemeente Maaseik of deelnemers die zich voor de start ook nog hebben aangemeld voor een andere cursus van Jan Bustin in dit seizoen krijgen 10,– Euro reductie. Van deze korting kan maar één keer gebruik worden gemaakt en kan daarom niet gecombineerd worden met eventuele andere kortingen.

Inschrijven: Men is pas verzekerd van een plaats wanneer men officieel heeft ingeschreven.Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met docent Jan Bustin via info@janbustin.nl Bij hem kunt u ook terecht voor inschrijvingen.

Voor in het het vroege voorjaar van 2017 zijn er overigens plannen voor een module PORTRET SCHILDEREN NAAR LEVEND MODEL . En ook hierbij staat de werkwijze van de schilders uit de 17e eeuw centraal.

P1510365

Jan Bustin (1961) is sinds 1988 actief als hoogste graads docent tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis. Hij doet al vanaf zijn jeugd proefondervindelijk onderzoek naar de schildertechniek van de oude meesters. De laatste jaren o.m. ondersteund door de uitkomsten van instrumenteel wetenschappelijk onderzoek en het uitwisselen van kennis met organisaties en personen, die zich ook met deze materie bezig houden. Inschrijven of vrijblijvend meer informatie aanvragen kan via: info@janbustin.nl of op 06-20504394

Zie voor een eerste indruk ook deze PICTURE -GALLERY met schilderijen van Jan Bustin, of kijk voor een beschrijving van eerdere VAN EYCK WORKSHOPS hier.

 

contact-knopa

Klik hier voor meer info of een inschrijfformulier.