Workshops Klassieke Tekentechnieken 2017

WORKSHOPS TEKENTECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN PIETER BRUEGEL DE OUDERE. 

In deze serie van 5 workshops van elk 5 uur maken we kennis met de methode van het arcerend tekenen en de voordelen daarvan bij het modelleren van licht en donker. We besteden onder meer aandacht aan het werken met de ganzeveer en inkt op papier. De tekeningen van Pieter Bruegel de Oudere zijn hierbij  onze leidraad. 

1620436_580561995420314_660129634010420456_n

Van de Oude Meesters waren de meesten ook virtuoze tekenaars. Met relatief eenvoudige materialen als inkt, pen of penseel wist men meesterlijke effecten te bereiken. Al of niet gehoogd met wit. Vroeger werden deze technieken door kunstschilders vaak gebruikt voor het maken van voorstudies. In het geval van Pieter Bruegel dienden ze vaak ook als gedetailleerd ontwerp en leidraad voor gravures, die vervolgens in grote oplages konden worden gedrukt en verspreid. De originele tekeningen worden echter nog steeds als kostbaarheden gekoesterd in de prentenkabinetten van gerenomeerde musea.

INHOUD Om te beginnen komt het tekenen met (en het snijden van) de ganzeveer en verschillende soorten inkt aan bod. Denk daarbij aan bistre- en galnoten inkt, die we zelf gaan maken en waarbij vooral met laatstgenoemde zeer fijn arcerend lichte en donkere tonen opgebouwd kunnen worden. Met penseel kan een tekening trouwens ook helemaal op arcerende wijze worden uitgewerkt. Maar penseel kan ook gebruikt worden voor ´tonale wassingen´ op gewoon wit of het ‘ophogen’ met dekverf op gekleurd papier. Met deze laatste werkwijze wordt het niet alleen mogelijk om een tekening meer plasticiteit en levensechtheid te geven, maar ligt ook de haast vanzelfsprekende overstap naar het schilderen in het verschiet. Deze serie workshops vormt dan ook een goede voorbereiding op het volgende serie over LIJMVERF TECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN PIETER BRUEGEL , die vanaf januari 2019 op het programma staat.

P1670159

OPZET Gedurende de bijeenkomsten gaan theorie en praktijk hand in hand. D.w.z. dat er ook regelmatig kunsthistorische achtergrondinformatie wordt gegeven in de vorm van Powerpoint-presentaties en demonstraties. Wat in de lessen praktisch aan bod komt, staat samengevat in een bijbehorend lesbrief. Omdat we in deze workshops vaak werken met zeer specifieke materialen en gereedschappen  zal de docent hiervoor zorgen. De kosten daarvan zijn dan ook bij het lesgeld inbegrepen.

Doel van deze bijeenkomsten is enerzijds om beroeps- en/of amateurkunstenaars kennis te laten maken met een relatief beheerst en rationeel tekenproces, en daarmee juist in deze tijd hun ambachtelijke én artistieke idioom te vergroten. Anderzijds om restauratoren, kunsthistorici en geïnteresseerde leken de mogelijkheid te bieden, in een combinatie van theorie en praktijk, te ervaren op welke manier het tekenen én schilderen bij de Oude Meesters a.h.w. vanzelfsprekend en onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Enige tekenvaardigheid en/of de bereidheid om planmatig te werk te gaan zijn wel aan te bevelen.

P1270859

PRAKTISCHE INFO 

Docent: Jan Bustin Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 Maaseik

Aantal workshops en lestijd: 5 workshops van elk 5 uur op vrijdag van 10 uur tot 15 uur.

Start: 12 oktober 2018

Data: 12 okt / 26 okt / 9 nov / 23 nov en 14 dec. 2018

Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Prijs: Euro 250,– (Inclusief BTW, materialen, koffie en thee)

Dit bedrag is inclusief specifieke tekenmaterialen zoals ganzenveren, galnoteninkt, tekenpenselen, speciaal tekenpapier  en diverse originele materialen voor het maken van geprepareerde ondergronden + een reader met een samenvatting van de lesinhoud. Inwoners van de gemeente Maaseik of deelnemers die ook nog een andere cursus c.q. workshop bij Jan Bustin volgen krijgen Euro 10.– korting. Deze kortingen  zijn echter niet te combineren. Bij voorkeur inschrijven vóór 15 september 2018

Printversie Inschrijfformulier

Algemene bepalingen & informatie

Voor meer informatie kunt vrijblijvend contact opnemen met docent Jan Bustin via het Contactformulier  Bellen kan natuurlijk ook:

0049 (0)2456  508394 of mobiel 0031 (0)6 20504394