VOORTVARENDE VOORZICHTIGHEID OF VOORZICHTIGE VOORTVARENDHEID

Afgelopen donderdag 3 juli vond in Maaseik de eerste dag van de zomercursus over de restauratie van het Lam Gods van van Eyck plaats. Deze toch wel bijzondere dag werd georganiseerd door het Davidsfonds Vlaanderen in samenwerking met het Cultureel Platform ‘Van Eyck 2014’ en met steun van de Stad Maaseik. Als spreker/gids had men Professor Anne van Grevenstein weten te strikken. Niet alleen om ons als deelnemers van achter het spreekgestoelte toe te spreken. Maar ook om ons de dag erna in het museum voor Schone Kunsten in Gent ter plekke verder bij te praten over de momentele stand van de restauratie. 
996136_655988447809907_2010601640413564574_n
Vanaf het moment dat het altaarstuk van het Lam Gods in 1432 werd onthuld wist het de aandacht van het publiek op zich gevestigd. Over het algemeen ging het daarbij steeds over bewonderende belangstelling. Maar dat heeft dus ook tot gevolg gehad dat het werk in de loop der eeuwen steeds de hebzucht van machthebbers, verzamelaars en dieven heeft opgewekt.
Het mag dan ook een wonder heten dat het altaarstuk als zodanig nog steeds existeert. En het doel van de lopende restauratie is eigenlijk niet minder dan dit mirakel te behoeden voor verval. Bepaald geen geringe opgave…
Ook als je bedenkt dat de hele kunst- en restauratiewereld de operatie met argusogen volgt. M.a.w. spitsroeden lopen op het allerhoogste niveau voor een heel team van restauratoren, wetenschappers en alle andere verantwoordelijken.
In het verleden zijn er immers al genoeg momenten geweest waarop het Lam Gods met ‘Kalvershanden’ werd aangepakt.
Mevrouw Van Grevenstein lijkt zich ten volle bewust van deze zware taak, die niet alleen vaktechnische kennis vereist maar ook coördinerende capaciteiten, diplomatie en de bereidheid niet als enige sterspeler het veld te willen betreden.
Daarnaast inlevingsvermogen en respect voor de oorspronkelijke functie en locatie van het altaarstuk. En ‘last but not least’ liefde voor dit stuk werelderfgoed zelf.
 P1280533
Van het Davidsfonds Maaseik mocht ik een kleine tentoonstelling inrichten in de periferie van de lezingen op donderdag in het fraai-moderne auditorium van het oude Minderbroedersklooster in Maaseik.
Daarbij werd gekozen voor een educatieve insteek, waarbij de deelnemers tussen de voordrachten door een opstelling konden bekijken over teken- en schildertechnieken uit de 15e eeuw. Daarnaast bleek het ook wel handig dat Anne van Grevenstein af en toe kon verwijzen naar tastbaar aanwezig informatie-materiaal.  
10525866_655987934476625_962262723780399775_n
Al met al een mooie en gevulde dag in het Minderbroedersklooster van Maaseik. En nog lekker gegeten op de Markt toe!