Tuinontwerp

Tuinontwerp

Visie Modern Minimalistisch; Stijlvol Klassiek of Natuurlijk Informeel ? De Ideale Tuin is voor iedereen anders. In een tuinontwerp van Jan Bustin worden uw persoonlijke wensen en mogelijkheden vertaald in een samenhangend totaalbeeld.
Deze ontwerpen kenmerken zich door een functionele en logische indeling van de ruimte door middel van duidelijke vormen, uitgebalanceerde verhoudingen en geraffineerde details. Door de keuze voor eerlijke en duurzame materialen en door rekening te houden met het onderhouds-aspect bewijst een tuinontwerp zijn waarde ook op de lange termijn.
Het Ruimtelijke karakter van deze benaderingswijze komt tot uitdrukking in respect voor de bestaande uitgangs-situatie en een wisselwerking met de omringende ruimte. De ene keer Harmonieus opgaand in de omgeving; de andere keer pittig Contrasterend.
Werkwijze In een oriënterend kennismakingsgesprek wordt de situatie ter plekke bekeken. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en binnen een straal van 60 km. rondom Geleen zijn er verder geen (reis)kosten aan verbonden. Aan de hand van een aantal ontwerpen krijgt u voorbeelden te zien van verschillende mogelijkheden. Vaak wordt tijdens het kennismakings-gesprek al duidelijk waar uw voorkeuren en wensen liggen. Verder krijgt u een toelichting op het verloop van het ontwerp-proces. Dit bestaat meestal uit drie afzonderlijke fases.
Fase 1 omvat het maken van een schetsontwerp/structuurplan. Hierin wordt de structuur van eventuele paden, terrassen, hagen, borders en andere beeldbepalende elementen aangeduid in een plattegrond op schaal.
fase1
Bekijk hier de foto’s Een aantal bijeenkomsten voor onderling overleg en een toelichting op het uiteindelijke structuurplan maken deel uit van deze fase.
Fase 2 bestaat uit werktekeningen en omvat o.m. technische details van 3-dimensionale constructies en/of bestrating. Hierbij zijn de exacte maten aangeduid, evenals de te gebruiken materialen.
fase2
Bekijk hier de foto’s
Fase 3 is het beplantingsplan. Het assortiment wordt o.m. bepaald door uw persoonlijke voorkeur en het onderhoud. Groei-omstandigheden, standplaats, grootte, bloeitijd en kleur zijn harmonisch op elkaar afgestemd. Een alfabetische lijst met de nauwkeurige Latijnse benaming maakt deel uit van het beplantingsplan.
fase3a fase3b
Bekijk hier de foto’s Op basis van de werktekeningen en het beplantingsplan is een hovenier in staat om een kostenberekening te maken voor de aanleg van uw tuin. Op aanvraag wordt er een prijsopgave per fase gedaan. Daarbij is rekening gehouden met hetgeen uit het oriënterend gesprek naar voren is gekomen.
Opdrachtbevestiging Wanneer u akkoord gaat met de prijs, wordt deze samen met de leveringsvoorwaarden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Evenals de verschillende ontwerp-fases waarvoor u gekozen heeft. Verder worden de uitgangspunten voor het ontwerp omschreven. Pas na ondertekening van de opdrachtbevestiging worden de eerste schetsen gemaakt en vindt er concreet overleg plaats.
Globale Prijsindicatie Een tuinontwerp van Jan Bustin is maatwerk. Een bindende prijsopgave kan daarom alleen maar gedaan worden na een oriënterend kennismakings- gesprek. Hoveniers wordt aangeraden hiervoor telefonisch contact op te nemen. U kunt Jan Bustin ook inhuren voor concreet tuinadvies ter plekke of voor de verdere begeleiding tijdens de uitvoering van de geleverde ontwerpen. Wanneer u als particulier of bedrijf graag een globale prijsindicatie ontvangt, kunt u deze aanvragen via het contact-formulier. Vermeld hierbij de afmetingen van uw tuin en voeg aan uw mail eventueel een situatie-schets en/of foto’s toe als bijlage.
LET OP! Aan de u toegezonden globale prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Contact contact-knopa