Lezingen & cursussen

Lezingen & cursussen

Voor de een is het aards paradijs een onderhoudsvrij stenen terras met party- tent; voor de ander een volkstuintje met een schamel schuurtje. In de loop van de geschiedenis werd de woeste, lege ruimte rondom paleizen en woonhuizen omgevormd tot aardse lusthoven. Elk met een eigen verschijningsvorm ; als een afspiegeling van de constant veranderende tijdgeest. In de lezingen over Tuinarchitectuur legt Jan Bustin vaak een link naar Kunst en Cultuur. 
Tuinlezingen kunnen echter ook een meer ‘aards’ karakter hebben. Denk hierbij aan informatieve PowerPoint-presentaties waarbij het onderwerp aansluit bij de praktijk van het tuinieren. Tijdens de cursussen tuin- en borderontwerpen gaan de deelnemers daadwerkelijk aan de slag met een ontwerp voor hun eigen tuin. In overleg kunnen groepen ook een lezing of cursus op maat bestellen. U kunt Jan Bustin ook inhuren voor een individueel tuinadvies. Klik hier voor Meer Informatie of neem Contact op met Jan Bustin.

 

Contact contact-knopa