RENAISSANCE IN NOORD-WEST EN ZUID

RENAISSANCE IN NOORD-WEST EN ZUID

Vertaald in het Nederlands betekent het van oorsprong Franse woord Renaissance zoveel als “Wedergeboorte”. In het Italiaans ‘Rinascimento’. Daarmee bedoelt men doorgaans de wedergeboorte van het Klassieke erfgoed en dus ook de beeldende kunst uit de Klassieke Oudheid.

De kunstgeschiedenis kent wel meerdere ‘revivals’ van het Klassieke erfgoed.Maar tijdens de 15e  eeuw lieten Italiaanse kunstenaars als Da Vinci en Rafaël zich wel heel nadrukkelijk inspireren door Griekse en  Romeinse voorbeelden.  Architecten voerden metingen uit op de restanten van gebouwen uit de Oudheid en bestudeerden vol overgave antieke teksten over bouwkunst.

Wetenschappers en geleerden wisten zich meer en meer te onttrekken aan de invloed van religie en kerkelijke dogma’s.De mens werd zich steeds bewuster van zijn eigen individuele kunnen en wilde daarmee zoveel mogelijk kennis vergaren.

Duerer oog

Op velerlei gebied was de Renaissance een tijdperk van grote ontdekkingen en culturele bloei.  Zowel in Zuid als in Noordwest-Europa.

Met name de steden, die al in de loop van de late Middeleeuwen in heel Europa waren ontstaan groeiden uit tot belangrijke spelers op het politieke en economische  schaakbord. Een prominente rol daarin speelden zeker ook de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen) en het Maas-Rijngebied.

Door de overdonderende invloed van grootheden als Michelangelo  en schrijvers als Vasari werd eigenlijk pas vanaf de 16e eeuw vooral Italië gezien als vernieuwend en exclusief toonaangevend. De ontwikkelingen en verworvenheden uit dit tijdperk, ten noorden van de Alpen raakten daardoor in de loop van de geschiedenis helaas en ten onrechte enigszins onderbelicht.

In deze reeks lezingen zullen we aan de hand van illustratief beeldmateriaal zien dat de ommezwaai zich op meerdere gebieden en verspreid over heel Europa voltrok.

renaissance 2

Docent: Jan Bustin  (1961) is sinds 1988 actief als hoogste-graads docent kunstgeschiedenis, tekenen/schilderen en als beeldend kunstenaar/ tuin- ontwerper. Verder doet hij proefondervindelijk onderzoek naar historische  schildertechnieken. Met name uit de 15e , 16e  en 17e eeuw. Vanuit deze achtergrond en ervaring besteedt hij in zijn lessen naast stijlkenmerken en kunsttheorie o.m. aandacht aan de praktische en materiaal-technische kant van het maken van een kunstwerk en het ontwerpen van gebouwen. In de kunstgeschiedenislessen worden de besproken kunstwerken en gebouwen geplaatst in een algemeen-historische, sociaal-economische, en religieus-filosofische context. Daardoor worden ze voor de hedendaagse toehoorder niet alleen een stuk toegankelijker en begrijpelijker.

Maar ook interessanter.

 

Aantal lessen       : 12 bijeenkomsten van 2 uur

Cursusprijs          :165,– (inclusief een kopje koffie of thee per les)

 

Lesdag                : WOENSDAG  20.00-22.00 uur (1x per 14 dagen)

Startdatum          : Woensdag 1 oktober 2014

Lesdata :  (onder voorbehoud) 1-10/ 15-10/ 12-11/ 26-11(?)/ 10-12/ 7-1/ 21-1/ 4-2/ 25-2/ 11-3/ 25-3/ 8-4/ en evt. 22-4 (?)

 

Locatie                :Cultureel Centrum Achterolmen

Adres                   :Van Eycklaan 72 te Maaseik (BE)

 

Printversie Inschrijfformulier

Algemene bepalingen & informatie 

 RENAISSANCE2 - kopie