PIETER BRUEGEL SCHILDERTECHNIEKEN

WORKSHOPS SCHILDERTECHNIEKEN UIT  DE TIJD VAN PIETER BRUEGEL DE OUDERE.

De werken van Bruegel staan spreekwoordelijk gegrift in het collectieve geheugen van bijna iedereen. Van de ‘Firma Bruegel & Zonen/Kleinzonen’ kennen we natuurlijk de vaak humoristische zoekplaatjes in een landelijk ‘boerse’ setting. Maar naast stamvader van de familie en bedenker van allerlei vermakelijke taferelen was Pieter Bruegel de Oudere ook een zeer begenadigd schilder en ‘last but not least’ een virtuoos tekenaar. In veel van zijn werken zijn tekenen  en schilderen dan ook onlosmakelijke met elkaar verbonden.

19397109_10155527650505337_2440119435306760056_n

Hallucinante helletaferelen, plezant gepenseelde plattelanders of geraffineerd getekende panorama’s … Hoe uiteenlopend deze werken bij een eerste oppervlakkige observatie ook mogen lijken, hun overeenkomst is de trefzekere pen- en penseelvoering of hun soms verrassende kleurgebruik. Bruegel’s karakteristieke werkwijze is met name te herkennen in de schilderijen waarbij hij direct en met lijmverf schilderde op ongegrond linnen. Voorbeelden hiervan zijn de beroemde ‘Parabel van de Blinden’ en het vrij recent ontdekte en gerestaureerde grote doek  ‘De wijn met Sint Maarten’

1323713565_0

In deze serie van 5 workshops van elk 5 uur gaan we met name in op de z.g. ‘Tüchlein-techniek’; dwz. het schilderen op ongebleekt linnen met dekkende waterverf. Hierbij zullen we met name dieper ingaan op de methode van het arcerend tekenen c.q. schilderen met penseel en de voordelen daarvan bij het modelleren van licht en donker. Wanneer er bij het arcerend werken wordt opgehoogd met lichte dekverf op een getinte ondergrond ligt de overstap naar het schilderen met kleur namelijk vanzelf in het verschiet. We concentreren ons in deze specialistatie cursus voornamelijk op het werken met lijmverf, die we zelf maken van materialen die ook in Bruegel’s tijd werden gebruikt.

BRUEGEL 1

Door zich te verdiepen in deze werkwijze kunnen zowel met olieverf  uit tubes werkende schilders als  hedendaagse ‘acrylisten’ hun techniek verbeteren en tegelijkertijd hun artistieke horizon verbreden. Maar ook de wijze waarop Bruegel als een volleerd filmregisseur helder en overtuigend het verhaal dat hij wilde vertellen wist te visualiseren is zeer interessant en leerzaam. In deze reeks van 5 bijeenkomsten gaan we daarom niet alleen in op de techniek en de materialen van Pieter Bruegel de Oudere en zijn tijdgenoten  maar kijken we ook naar zijn beeldtaal d.m.v. Powerpoint presentaties als introductie of tussendoor.

11698626_847730075302409_314729926230589047_n

OPZET Tijdens deze specialisatie cursussen proberen we met zo authentiek mogelijke materialen de werkwijze en technieken van de oude meesters zo dicht mogelijk te benaderen. In de lessen gaan theorie en praktijk hand in hand in een combi van kunsthistorische achtergrondinformatie en demonstraties. Wat in de praktijk aan bod komt, staat samengevat in een bijbehorend reader. Omdat we in deze workshops vaak werken met zeer specifieke materialen en gereedschappen zal de docent hiervoor zorgen. De kosten daarvan zijn dan ook bij het lesgeld inbegrepen.

DOEL van deze bijeenkomsten is enerzijds om beroeps- en/of amateurkunstenaars kennis te laten maken met een relatief beheerst, modellerend schilderproces, en daarmee juist in deze tijd hun ambachtelijke en artistieke idioom te vergroten. Anderzijds om restauratoren, kunsthistorici en geïnteresseerde leken de mogelijkheid te bieden, in een combinatie van theorie en praktijk zelf te ervaren op welke manier tekeningen en schilderijen in het verleden mogelijk tot stand kwamen. Enige tekenvaardigheid en/of de bereidheid om planmatig te werk te gaan zijn wel aan te bevelen.

Bruegel St Martins day

PRAKTISCHE INFO

Docent: Jan Bustin

Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72  te Maaseik

Aantal workshops en lestijd: 5 workshops van elk 5 uur op vrijdag van 10 uur tot 15 uur.

Start:  Vrijdag 1 februari 2019

Data: 1 feb. / 15 feb. / 1 mrt. / 22 mrt. en 5 apr. 2019

Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Prijs: Euro 250,– (Inclusief BTW, materialen, koffie en thee)

Dit bedrag is inclusief specifieke materialen zoals penselen, pigmenten, bindmiddelen en diverse originele materialen voor het maken van geprepareerde linnen ondergronden + een reader met een samenvatting van de lesinhoud. Inwoners van de gemeente Maaseik of deelnemers die ook nog een andere cursus c.q. workshop bij Jan Bustin volgen krijgen Euro 10.– korting. Deze kortingen zijn echter niet te combineren. Bij voorkeur inschrijven vóór 25 december  2018

Printversie Inschrijfformulier

Algemene bepalingen & informatie

Voor meer informatie kunt vrijblijvend contact opnemen met docent Jan Bustin via het Contactformulier

Bellen kan natuurlijk ook:

0049 (0)2456 508394 of mobiel 0031 (0)6 20504394