Lezingen Kunstgeschiedenis op maat

KUNSTGESCHIEDENIS OP MAAT;  VOOR CULTURELE VERENIGINGEN, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Ook opleidingsinstituten, verenigingen, instellingen kunnen bij Jan Bustin terecht voor op zich zelf staande lezingen of cursussen kunstgeschiedenis. De onderwerpen variëren hierbij van een afgebakende stijlperiode tot een meer thematische benadering met dwarsverbanden door de hele kunstgeschiedenis en naar andere culturen.

Afhankelijk van het onderwerp is de benadering de ene keer informatief; de andere keer eerder beschouwelijk. In dit verband kan ook verwezen worden naar de lezingen en cursussen over tuin-architectuur Lezingen & cursussen. Meestal gaat het hierbij om een PowerpPoint-presentatie. In overleg kan worden ingespeeld op de het interessegebied van de leden van uw vereniging. Voor een opleiding of instituut kunnen de kerndoelen binnen het instituut de leidraad vormen.

In overleg kunnen er ook lezingen of –cycli op maat worden gemaakt en kan Jan Bustin als groepsgids fungeren bij stedentrips of excursies naar bijzondere tentoonstellingen, musea of tuinen. Meer informatie over de mogelijkheden of het bestaande aanbod aan onderwerpen kunt u vrijblijvend aanvragen via het contact-formulier.

BEDRIJVEN

Afhankelijk van de branche waarin u opereert, de bedrijfsfilosofie en de doelen die u nastreeft ten aanzien van personeel en organisatie, kan het voor uw bedrijf of instelling interessant zijn Jan Bustin te benaderen voor het verzorgen van lezingen, excursies, bijscholing, workshops en/of gezamenlijke personeelsactiviteiten. Op basis van zijn ruime ervaring is hij in staat om een groepsactiviteit op te zetten, waarbij inhoudelijk niveau in nauw overleg met u in een aantrekkelijke vorm gegoten kan worden. Informeer naar de mogelijkheden.

Contact

contact-knopa