Lezing Tekentechnieken 2015

LEZING OVER TRADITIONELE TEKENTECHNIEKEN 6 MEI 2015

Van de Oude Meesters waren de meesten ook virtuoze tekenaars. Met relatief eenvoudige materialen als inkt, pen of penseel en met diverse soorten krijt wist men meesterlijke effecten te bereiken. Al of niet gehoogd met wit. De tekentechniek, die daarbij het meest tot de verbeelding spreekt, is die van de Zilverstift. Met geen enkel ander materiaal is het mogelijk om zo verfijnd en gedetailleerd te tekenen.

Van Eyck maakte hiermee b.v. zijn beroemde portret van kardinaal Alberghati, dat zich nu in het Kupferstichkabinett in Dresden bevindt. Maar ook kunstenaars als Rembrandt, Da Vinci en Dürer hebben in het verleden dankbaar gebruik gemaakt van dit delicate en edele materiaal. Daarnaast blonken zij -even afgezien van hun schilderijen natuurlijk-  ook uit in andere materialen en tekentechnieken.

 

EXPO MAASEIK 3 - kopie

 

Momenteel zien we trouwens ook binnen een meer moderne en abstracte opvatting dat klassieke tekentechnieken als het werken met Zilverstift of het hogen met wit zich in een hernieuwde belangstelling mogen verheugen.

Op woensdag-avond 6 mei vindt er in Cultureel Centrum Achterolmen in Maaseik aan de van Eycklaan 72 te Maaseik (BE) een lezing plaats over traditionele tekentechnieken. In deze lezing maakt u kennis met deze bijzondere techniek aan de hand van fraaie voorbeelden uit het verleden en verrassende hedendaagse toepassingen van Klassieke tekentechnieken.

Het gaat hier enerzijds om een vrijblijvende en algemene kennismaking met een reeks workshops over traditionele tekentechnieken, waaronder met name  ZILVERSTIFT. Deze 4 bijeenkomsten staan vanaf 20 mei steeds op woensdag-morgen op het programma in Maaseik. Maar aan de andere kant is het ook alvast de introductie van een bijzondere cursus kunstgeschiedenis over ‘DE KUNST VAN HET MAKEN ‘ die medio oktober 2015 op woensdag-avond van start gaat.

Tevens kunt u kennismaken met kunstenaar-docent Jan Bustin

De deelname aan deze lezing op 6 mei is gratis, maar i.v.m. het aantal plaatsen worden geïnteresseerden wel verzocht zich van tevoren aan te melden via deze link. Voor meer informatie over de workshops of de cursus kunstgeschiedenis kan ook al vrijblijvend informatie worden aangevraagd via mail: info@janbustin.nl

26

Woensdagavond 6 mei, Locatie Cultuur Centrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 Maaseik.

Vanaf 19.40 uur kan men terecht in lokaal 5 aldaar. De lezing zelf start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.