De Meerwaarde van Kunst- en Cultuureducatie


WEERKLINKENDE KINDERSTEMMEN IN DE HERBERGIER

De Herbergier in Grathem is een tehuis voor mensen met geheugenproblemen. Meestal zijn dit oudere mensen, die langzamerhand steeds vergeetachtiger worden. Een paar jaar geleden werd Jenaplanschool de Klink in Grathem benaderd met de vraag of er niet een activiteit te bedenken was, waarmee het wederzijdse contact tussen de Herbergier en de Grathemse gemeenschap een extra impuls zou kunnen krijgen.

P1130383

BS de Klink ging daarvoor te rade bij kunstenaar-docent Jan Bustin, die een concept bedacht voor het maken van twee enorme veelluiken, die inmiddels in de gangen van de Herbergier te bewonderen zijn. Maar voordat het zover was, stroomde er heel wat water door de Uffelse Beek.

Uitgangspunt voor Jan Bustin als kunstenaar was dat het eindresultaat een esthetisch verantwoord en samenhangend geheel moest worden. De docent in hem vond het echter ook belangrijk dat de kinderen, die het project allemaal zouden gaan uitvoeren er  “iets” van zouden opsteken. Kortom: Vorm en inhoud moesten onlosmakelijk met elkaar verbonden worden.

P1130434Zaadjes gaan kiemen en beginnen te groeien; mensen worden geboren; huizen worden gebouwd.

P1130404Planten gaan bloeien en krijgen vruchtjes; mensen krijgen zelf kinderen; huizen worden bewoond

P1130408Planten sterven af; mensen gaan dood; huizen raken in verval.

Elk veelluik bestaat uit 42 grotere en kleinere doeken, waarbij met de verschillende afmetingen het hoofdthema wordt verbeeld. Dit is de “Levensloop van de Mens”. Daarnaast  hebben de kinderen in de andere lessen gewerkt aan het thema “Planten” en het thema “Bouwen”. Die thema’s waren overigens ontleend aan de leergebied overstijgende Methode ‘Alles in Een’, die op de Klink wordt gehanteerd.

P1130346 (Kopie)Wat voor dingen doen kinderen en waar kom je veel kinderen tegen?

Deze twee onderwerpen bleken n,l, weer heel goed aan te sluiten bij het hoofdthema en tegelijkertijd werd daarmee in één keer ook weer een groot gedeelte van de leerstof van dat trimester behandeld. In kringgesprekken en onder het werk zelf ontdekten de leerlingen al snel de symbolische overeenkomsten tussen de verschillende thema’s.

P1130335 (Kopie)Hoe ziet het leven van grote mensen er uit en waar kom je veel volwassenen tegen?

Bij het veelluik over “Planten” zien we het kiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen en afsterven uitgebeeld. In het veelluik over “Bouwen” krijgen we een overzicht van de architectuurgeschiedenis: van de allereerste, oeroude grotwoningen tot de modernste hedendaagse wolkenkrabbers in staal en glas. Tegelijkertijd herkent de toeschouwer de persoonlijke visie van al deze jonge kunstenaars op zo’n universeel gegeven als de verschillende levensfases van de mens.

P1130340 (Kopie)Wat doen oude mensen de hele dag en waar kom je veel ouderen tegen?

Voor de leerlingen was het een hele ontdekking dat je met verf kunt glaceren en dat je ook kunt schilderen met modder en zaden. En dat het werken met uiterst delicaat bladgoud en –zilver letterlijk én figuurlijk “adembenemend” kan zijn. Speciaal waren ook de momenten waarop een aantal bewoners van de Herbergier op “werkbezoek” kwamen en af en toe spontaan mee aan de slag gingen. Evenals de ongedwongen vanzelfsprekendheid waarmee de kinderen en de ouderen op elkaar reageerden.

P1020087foto : Frans Damen, Grathem

Ter afsluiting werd er een tegenbezoek afgelegd, waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 hun eigen werk op de uiteindelijke plaats van bestemming konden inspecteren en bewonderen.

contact.

contact-knopa