Tekenen & Schilderen Algemeen

CURSUSAANBOD 2019/2020  in Maaseik (BE)

TEKENEN & SCHILDEREN ALGEMEEN

Dinsdag-avond  20.00 – 22.30u uur Start: 24 september 2019 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 310,–

Woensdag-ochtend   09.15 – 11.45 uur  Start:  25 september 2019 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 310,–

Inwoners van de Gemeente Maaseik of deelnemers die zich voor de start ook nog hebben aangemeld voor een andere cursus van Jan Bustin in dit seizoen krijgen 10,– Euro reductie. Van deze korting kan maar één keer gebruik worden gemaakt en kan daarom niet gecombineerd worden met eventuele andere kortingen. 

afbeelding-tekenen

Seizoen 1 De opzet van de lessen tekenen/schilderen is erop gericht de cursisten de basisbeginselen van het tekenen en schilderen bij te brengen. Van essentieel belang is daarbij het goed leren kijken. Beeldelementen als licht/donker, kompositie, ruimte-weergave, kleurenleer en materiaalgebruik komen daarom aan bod tijdens het werken naar de waarneming. Aanvankelijk werken beginners in zwart/wit met potlood, krijt penseel en inkt. 
Seizoen 2 Wanneer de deelnemers het basisprogramma hebben doorlopen gaan we in op de kleurenleer en maken kennis met technieken als  aquarelverf, pastel, olieverf en/of acryl. Gedurende dit seizoen speelt de docent nog steeds een min of meer sturende rol m.b.t. de keuze van de onderwerpen. Tijdens de praktijk-bijeenkomsten kan er zo nu en dan ook aandacht worden besteed aan theorie. b.v. in de vorm van kunstbeschouwing .
Seizoen 3 en verder Gevorderde cursisten kunnen een eigen(fantasie-) thema kiezen. Dit kan realistisch of abstract zijn. De eigen inbreng is hierbij zeer belangrijk. Gaandeweg worden de cursisten dus steeds zelfstandiger. Docent Jan Bustin zal in zo’n geval ook eerder een begeleidende houding aannemen. In principe worden de deelnemers elk op hun eigen niveau en individueel begeleid. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om groepsgewijs dieper op een bepaald aspect van het tekenen/schilderen in te gaan. Denk hierbij aan portret- en modeltekenen, buiten tekenen of bijzondere schildertechnieken.
Alle cursussen worden gegeven door Jan Bustin. De cursussen vinden plaats in Cultuur Centrum Achterolmen, van Eycklaan 72 te Maaseik (B) Aanmelding voor de cursussen gebeurt door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier liefst vóór 15 september 2019 te sturen naar docent Jan Bustin, Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant of het als ingescande bijlage per mail te sturen naar info@janbustin.nl
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie
Oud-cursisten van het afgelopen seizoen en van een bepaalde cursus kunnen met voorrang inschrijven tot 10 september 2019.  Andere inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
reconstructie
SPECIALISATIE WORKSHOPS HISTORISCHE SCHILDER- TECHNIEKENEN 
Voor dit seizoen staan er twee verschillende series workshops op het programma: 
Vanaf vrijdag 25 oktober 2019 kan men zich in het kader van het Rembrandtjaar 2019 in 6 workshops bekwamen in DE WERKWIJZE VAN REMBRANDT en schilderen we een portret in olieverf. In het vroege voorjaar start in het kader van het Van Eyckjaar een serie workshops over DE TECHNIEK VAN VAN EYCK. Daarbij volgen we zoveel mogelijk de bevindingen ten aanzien van materiaal en werkwijze zoals die uit de jongste restauratie campagne van het Lam Gods in Gent naar voren zijn gekomen. Enige ervaring in tekenen en de bereidheid planmatig te werk te gaan is wel aan te raden. Voor meer info over de opzet, data etc. zie hieronder. 
Opzet: In deze specialisatie-workshops proberen we met zo authentiek mogelijke materialen de stijl en techniek van de oude Meesters zo dicht mogelijk te benaderen. De deelnemers maken kennis met een relatief beheerste en planmatige aanpak, waarmee ze juist in het hedendaagse digitale/acrylverf-tijdperk hun ambachtelijke én artistieke idioom kunnen vergroten. Maar door de combinatie van theorie en praktijk kan deze cursus ook voor restauratoren, wetenschappers en geïnteresseerde leken verhelderend werken. 
DATA REMBRANDT WORKSHOPS : vrijdagen  25 oktober / 8 nov / 22 nov / 6 dec 2019 / 17 jan en 31 jan 2020.
DATA VAN EYCK WORKSHOPS : vrijdagen 21 feb./ 6 mrt./ 20 mrt./ 3 apr./ 17 apr./ 8 mei 2020. In deze reeks gaat het vooral over HET SCHILDEREN VAN GOUD, EDELSTENEN EN JUWELEN. Kijk hier voor meer informatie over de inhoud en opzet.  
LESTIJDEN: Elke serie van steeds 6 bijeenkomsten van elk 5 uur vindt plaats op de vrijdag-ochtend en -middag en duurt steeds van 10:00 tot 15:00 uur. Inloop v.a. 9:45 uur. 
LOCATIE: Cultuur Centrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, Maaseik (BE) lokaal 5 (benedenverdieping) Maaseik ligt meteen aan de Nederlandse grens op slechts 2 km van de autoweg A2 van Eindhoven richting Maastricht t.h.v. de afslag Roosteren/Susteren/Maaseik. 
KOSTEN: Deze bedragen 300,– per serie workshops, incl. BTW. Hierbij tevens inbegrepen zijn de materialen, waaronder een geprepareerde drager, de in de les gebruikte verf, een aantal penselen en indien nodig specifiek tekenmateriaal. Verder een beknopte syllabus met de beschrijving van de werkwijze., koffie en/of thee.  
N.B. Professionele kunstenaars, restauratoren en/of kunsthistorici met een eigen BTW-nummer kunnen de BTW in sommige gevallen overigens achteraf zelf verrekenen met hun belasting. Korting: Inwoners van de Gemeente Maaseik of deelnemers die zich voor dit seizoen ook nog hebben aangemeld voor een andere cursus van Jan Bustin krijgen 10,– Euro reductie. Van deze korting kan maar één keer gebruik worden gemaakt en kan daarom niet worden gecombineerd met eventuele andere kortingen.
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie 
Zie voor een overzicht van eerdere activiteiten ook de WORKSHOPS HISTORISCHE TEKEN- EN SCHILDERTECHNIEKEN
voor een indruk van de werkzaamheden van Jan Bustin op dit vlak kunt u een kijkje nemen in de PICTURE -GALLERY. met schilderijen en reconstructies.
Wanneer u graag wat meer informatie zou willen hebben, kunt u dit vrijblijvend kenbaar maken via het contactformulier 
contact-knopaKlik hier
Ook wanneer U graag op de hoogte wil worden gehouden van allerlei activiteiten op het gebied van schildertechnieken of kunstgeschiednis in het algemeen kunt u zich vrijblijvend Aanmelden voor de Nieuwsbrief  
Contact info@janbustin.nl of bel 0049 (0)2456 508394  
 
afbeelding-tekenen