Tekenen & Schilderen Algemeen

TEKENEN & SCHILDEREN ALGEMEEN

CURSUSAANBOD 2017/2018  in Maaseik (BE)

Dinsdag-avond  20.00 – 22.30u uur Start: 26 september 2017 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 295,00

Woensdag-ochtend   09.15 – 11.45 uur  Start:  27 september 2017 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 295,00

Inwoners van de Gemeente Maaseik of deelnemers die zich voor de start ook nog hebben aangemeld voor een andere cursus van Jan Bustin in dit seizoen krijgen 10,– Euro reductie. Van deze korting kan maar één keer gebruik worden gemaakt en kan daarom niet gecombineerd worden met eventuele andere kortingen. 

afbeelding-tekenen

Seizoen 1 De opzet van de lessen tekenen/schilderen is erop gericht de cursisten de basisbeginselen van het tekenen en schilderen bij te brengen. Van essentieel belang is daarbij het goed leren kijken. Beeldelementen als licht/donker, kompositie, ruimte-weergave, kleurenleer en materiaalgebruik komen daarom aan bod tijdens het werken naar de waarneming. Aanvankelijk werkt men in zwart/wit met potlood, houtskool en krijt. Daarna leert men werken met kleur en maakt men kennis met de technieken van aquarelverf, gouache en pastel.
Seizoen 2 Wanneer de deelnemers het basisprogramma hebben doorlopen, kunnen zij zich in het tweede seizoen verder bekwamen in één of meerdere van de bovengenoemde technieken. Anderen maken kennis met olieverf, acryl of tempera. Gedurende dit seizoen speelt de docent nog steeds een min of meer sturende rol m.b.t. de keuze van de onderwerpen Tijdens de praktijk-bijeenkomsten zal er zo nu en dan ook aandacht worden besteed aan theorie, in de vorm van kunstbeschouwing ..
Seizoen 3 en verder Gevorderde cursisten kunnen een eigen(fantasie-) thema kiezen.Dit kan realistisch of abstract zijn. De eigen inbreng is hierbij zeer belangrijk. Gaandeweg worden de cursisten dus steeds zelfstandiger. Docent Jan Bustin zal in zo’n geval ook eerder een begeleidende houding aannemen.In principe worden de deelnemers elk op hun eigen niveau en individueel begeleid. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om groepsgewijs dieper op een bepaald aspect van het tekenen/schilderen in te gaan. Denk hierbij aan portret- en modeltekenen, buiten tekenen of bijzondere schildertechnieken.
Alle cursussen worden gegeven door Jan Bustin. De cursussen vinden plaats in Cultuur Centrum Achterolmen, van Eycklaan 72 te Maaseik (B) Aanmelding voor de cursussen gebeurt door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier liefst vóór 22 september 2014 te sturen naar docent Jan Bustin, Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant of het als ingescande bijlage per mail te sturen naar info@janbustin.nl
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie
Oud-cursisten van het afgelopen seizoen en van een bepaalde cursus kunnen met voorrang inschrijven tot 10 september 2017.  Andere inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
reconstructie
WORKSHOPS HISTORISCHE TEKEN- EN SCHILDER- TECHNIEKENEN 
Opzet: In deze specialisatie-workshops proberen we met zo authentiek mogelijke materialen en in een laagsgewijze opbouw de stijl en techniek van de oude Meesters zo dicht mogelijk te benaderen. De deelnemers maken kennis met een relatief beheerste en planmatige aanpak, waarmee ze juist in het hedendaagse digitale/acrylverf-tijdperk hun ambachtelijke én artistieke idioom kunnen vergroten. Maar door de combinatie van theorie én praktijk kan deze cursus ook voor restauratoren, wetenschappers en geïnteresseerde leken verhelderend werken. Vooral als het gaat om de beroepspraktijk en materiaal-technische aspecten van de schilderkunst. 
Voor het najaar 2017 staan op 5 vrijdagen de KLASSIEKE TEKENTECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN VAN EYCK, DÜRER EN BRUEGEL centraal.  Start:  13 oktober  2017. Data en uren: 13 okt. / 27 okt.  / 10 nov. / 24 nov.  en 8 dec 2017. steeds van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik. Prijs: Euro 245,– (Inclusief BTW, alle specifieke materialen en syllabus)  
Vanaf 19 januari staan op 6 vrijdagen de SCHILDERTECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN VAN EYCK, DÜRER EN HOLBEIN centraal. Start:  19 januari 2018. Data en uren: 19 jan. / 2 feb. / 16 feb. / 2 mrt. / 16 mrt. en 30 mrt. 2018 steeds van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik. Prijs: Euro 295,– (Inclusief BTW, alle specifieke materialen en syllabus) 
 
In het voorjaar van 2018 zijn er verder weer plannen voor een module PORTRET SCHILDEREN NAAR LEVEND MODEL. Maar hierbij staat de werkwijze van Rubens, Rembrandt en Antony Van Dyck centraal  
Zie voor een eerste indruk ook deze PICTURE -GALLERY. met schilderijen van Jan Bustin of kijk voor een beschrijving van eerdere VERMEER WORKSHOPS  hier. 
Wanneer u graag wat meer informatie zou willen hebben, kunt u dit vrijblijvend kenbaar maken via het contactformulier contact-knopaKlik hier
Ook wanneer U graag op de hoogte wil worden gehouden van allerlei activiteiten op het gebied van schildertechnieken of kunstgeschiednis in het algemeen kunt u zich vrijblijvend Aanmelden voor de Nieuwsbrief  
Contact info@janbustin.nl of bel 0049 (0)2456 508394  
 
afbeelding-tekenen