Tekenen & Schilderen Algemeen

CURSUSAANBOD 2018/2019  in Maaseik (BE)

TEKENEN & SCHILDEREN ALGEMEEN

Dinsdag-avond  20.00 – 22.30u uur Start: 2 oktober 2018 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 300,00

Woensdag-ochtend   09.15 – 11.45 uur  Start:  3 oktober 2018 Aantal Lessen: 26 lessen van 2.30 uur Prijs: Euro 300,00

Inwoners van de Gemeente Maaseik of deelnemers die zich voor de start ook nog hebben aangemeld voor een andere cursus van Jan Bustin in dit seizoen krijgen 10,– Euro reductie. Van deze korting kan maar één keer gebruik worden gemaakt en kan daarom niet gecombineerd worden met eventuele andere kortingen. 

afbeelding-tekenen

Seizoen 1 De opzet van de lessen tekenen/schilderen is erop gericht de cursisten de basisbeginselen van het tekenen en schilderen bij te brengen. Van essentieel belang is daarbij het goed leren kijken. Beeldelementen als licht/donker, kompositie, ruimte-weergave, kleurenleer en materiaalgebruik komen daarom aan bod tijdens het werken naar de waarneming. Aanvankelijk werkt men in zwart/wit met potlood, houtskool en krijt. Daarna leert men werken met kleur en maakt men kennis met de technieken van aquarelverf, gouache en pastel.
Seizoen 2 Wanneer de deelnemers het basisprogramma hebben doorlopen, kunnen zij zich in het tweede seizoen verder bekwamen in één of meerdere van de bovengenoemde technieken. Anderen maken kennis met olieverf, acryl of tempera. Gedurende dit seizoen speelt de docent nog steeds een min of meer sturende rol m.b.t. de keuze van de onderwerpen Tijdens de praktijk-bijeenkomsten zal er zo nu en dan ook aandacht worden besteed aan theorie, in de vorm van kunstbeschouwing ..
Seizoen 3 en verder Gevorderde cursisten kunnen een eigen(fantasie-) thema kiezen.Dit kan realistisch of abstract zijn. De eigen inbreng is hierbij zeer belangrijk. Gaandeweg worden de cursisten dus steeds zelfstandiger. Docent Jan Bustin zal in zo’n geval ook eerder een begeleidende houding aannemen.In principe worden de deelnemers elk op hun eigen niveau en individueel begeleid. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om groepsgewijs dieper op een bepaald aspect van het tekenen/schilderen in te gaan. Denk hierbij aan portret- en modeltekenen, buiten tekenen of bijzondere schildertechnieken.
Alle cursussen worden gegeven door Jan Bustin. De cursussen vinden plaats in Cultuur Centrum Achterolmen, van Eycklaan 72 te Maaseik (B) Aanmelding voor de cursussen gebeurt door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier liefst vóór 15 september 2018 te sturen naar docent Jan Bustin, Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant of het als ingescande bijlage per mail te sturen naar info@janbustin.nl
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie
Oud-cursisten van het afgelopen seizoen en van een bepaalde cursus kunnen met voorrang inschrijven tot 10 september 2018.  Andere inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
reconstructie
WORKSHOPS HISTORISCHE TEKEN- EN SCHILDER- TECHNIEKENEN 
Tekenen en schilderen met Pieter Bruegel de Oudere:
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Breugel de Oudere stierf. Maar zijn werk leeft voort in het collectieve onderbewustzijn van bijna iedereen. Van zijn eigen hand en die van zijn opvolgers kennen we natuurlijk de vaak humoristische zoekplaatjes in een landelijk,  ‘boerse’ setting. Maar naast bedenker van vermakelijke onderwerpen was Bruegel ook een zeer begenadigd tekenaar en schilder.
Opzet: In deze specialisatie-workshops proberen we met zo authentiek mogelijke materialen de stijl en techniek van de oude Meesters zo dicht mogelijk te benaderen. De deelnemers maken kennis met een relatief beheerste en planmatige aanpak, waarmee ze juist in het hedendaagse digitale/acrylverf-tijdperk hun ambachtelijke én artistieke idioom kunnen vergroten. Maar door de combinatie van theorie én praktijk kan deze cursus ook voor restauratoren, wetenschappers en geïnteresseerde leken verhelderend werken. 
 
Voor het najaar van 2018 staan op 5 vrijdagen de TEKENTECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN PIETER BRUEGEL DE OUDERE  centraal.  
Start: 12 oktober  2018. Data en uren: 12 okt / 26 okt / 9 nov / 23 nov en 14 dec. 2018. Steeds van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik. Prijs: Euro 250,– (Inclusief BTW, alle specifieke materialen en syllabus)  
Vanaf 1 februari 2019 staan op 5 vrijdagen de SCHILDER TECHNIEKEN UIT DE TIJD VAN PIETER BRUEGEL centraal. In deze specialisatie cursus gaan we met name dieper in op de z.g. Tüchlein techniek; een schildertechniek die in zijn tijd vrij veel werd beoefend , maar waarvan helaas nog maar enkele zeldzame voorbeelden bewaard zijn gebleven.  Hierbij wordt er geschilderd op (ongebleekt) linnen met verf op waterbasis. Bruegel schilderde met dit materiaal o.m. zijn beroemde ‘Parabel van de Blinden’. Deze techniek ligt min of meer in het verlengde van Bruegels eigen tekenmethode en kan daardoor ook op papier worden toegepast. Verder zijn er ook wel overeenkomsten met het schilderen van miniaturen.  
Start: 1 februari 2019. Data en uren: 1 feb. / 15 feb. / 1 mrt. / 22 mrt. en 5 apr. 2019 steeds van 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik. Prijs: Euro 250,– (Inclusief BTW, alle specifieke materialen en syllabus)  
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie 
In het voorjaar van 2019 zijn er verder weer plannen voor een module PORTRET SCHILDEREN NAAR LEVEND MODEL. Maar hierbij baseren we ons op de werkwijze van generaties schilders ná Bruegel. Denk aan Rubens, Rembrandt en Antony Van Dyck.
Zie voor een eerste indruk ook deze PICTURE -GALLERY. met schilderijen van Jan Bustin of kijk voor een beschrijving van eerdere VERMEER WORKSHOPS  hier. 
Wanneer u graag wat meer informatie zou willen hebben, kunt u dit vrijblijvend kenbaar maken via het contactformulier contact-knopaKlik hier
Ook wanneer U graag op de hoogte wil worden gehouden van allerlei activiteiten op het gebied van schildertechnieken of kunstgeschiednis in het algemeen kunt u zich vrijblijvend Aanmelden voor de Nieuwsbrief  
Contact info@janbustin.nl of bel 0049 (0)2456 508394  
 
afbeelding-tekenen