Projecten & onderwijs

PROJECTEN & ONDERWIJS 

team1

Cultuur-Educatie & Beeldende Vorming In onze moderne technologische samenleving worden we dagelijks overspoeld door beelden. Enige training in het omgaan met deze enorme hoeveelheid visuele informatie is dan ook geen overbodige luxe. Beeldende vorming kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Anderzijds biedt Beeldende Vorming uitgelezen kansen om dwarsverbanden te leggen tussen vakken, die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben.  D.m.v. aanschouwelijk onderwijs worden b.v. relatief abstracte leerinhouden concreet toepasbaar en daarmee voor veel leerlingen/docenten tevens zinvoller. In die zin sluiten deze projecten bij uitstek aan bij de doelstellingen aan van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit”
school1
Jan Bustin is al jaren werkzaam in het onderwijs als 1e graads vakleerkracht en is overtuigd van de meerwaarde van kunst- en cultuureducatie. En ofschoon zelf oorspronkelijk afkomstig uit de beeldende hoek is het discipline- en leergebied oversteigend (mee-)denken en werken een tweede natuur geworden. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. 
In de loop der jaren werden er zowel voor leerlingen als leerkrachten heel wat lesmodellen en projecten ontwikkeld, die het Systeemdenken en de Meervoudige Intelligentie ( MI) stimuleren. Hierbij wordt er vaak gekozen voor Coöperatieve Werkvormen, waarbij iedere deelnemer binnen het groepje of team tevens een persoonlijke eind- verantwoordelijkheid draagt. Soms in overeenstemming met reeds aanwezige talenten, maar soms ook juist als extra uitdaging om een tot dan toe onbekend terrein te verkennen. Kijk hier voor een paar voorbeelden van projecten in het basis onderwijs
In samenwerking met Bureau Sien en de Sjtadssjool in Sittard ontwikkelde Jan Bustin b.v. de volgende Co-creatie m.b.t. Motoriek bij jonge kinderen  en de Co-creatie m.b.t. Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
Bijscholing & deskundigheidsbevordering. Als het gaat om ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en deskundigheidsbevordering, trainingen en studiedagen voor docenten-teams, staf-kaders en beleidsmakers bestaat dus de mogelijkheid om in overleg een aanbod op maat te ontwikkelen. M.a.w. lesmodellen, projecten, workshops en/of teambuildings- activiteiten die inspelen op de Visie of op actuele vragen en behoeften binnen uw organisatie, school of instelling.
Informeer naar de mogelijkheden via info@janbustin.nl of ga naar:
contact.

contact-knopa

 
 
school2 
Bedrijven & instellingen Afhankelijk van de branche waarin u opereert, de bedrijfsfilosofie en de doelen die u nastreeft ten aanzien van personeel en organisatie, kan het voor uw bedrijf of instelling interessant zijn Jan Bustin te benaderen voor het verzorgen van lezingen, excursies, bijscholing, workshops, team-building en/of andere personeels-activiteiten.
Op basis van zijn ruime ervaring is hij in staat om een groeps-activiteit op te zetten, waarbij inhoudelijk niveau in nauw overleg met u in een aantrekkelijke vorm gegoten kan worden.
team2
Informeer naar de mogelijkheden via info@janbustin.nl of ga naar:
contact.

contact-knopa