Kunstgeschiedenis

KUNSTGESCHIEDENIS seizoen 2016 – 2017

Kunst is een afspiegeling van de tijd waarin ze ontstaat. Beeldende kunst laat zien wat mensen bezig houdt of belangrijk vinden. Aan de ene kant zijn er de thema’s die nadrukkelijk verbonden zijn met een bepaald tijdperk. Deze tijdsgebonden thema’s komen tot uitdrukking in de verschillende stijlkenmerken.
Aan de andere kant zijn er zaken, die ook voor ons nog heel herkenbaar zijn. In dat geval gaat het om gebeurtenissen en opvattingen die van alle tijden zijn. Daardoor heeft b.v. kunst van de Renaissance, het Post-Impressionisme of de Pop-Art voor de hedendaagse toeschouwer nog steeds betekenis.
In de cursussen en lezingen kunstgeschiedenis gaat het niet om een opsomming van jaartallen en stijlen. Schilderkunst, Beeldhouwkunst (tuin-)Architectuur en Toegepaste Kunsten worden gekoppeld aan historische feiten, sociaal-economische factoren, filosofie, religie en mythologie. Kortom : cultuur in al haar verschijningsvormen. De deelnemers worden gestimuleerd goed te kijken, te benoemen en vervolgens zelf verbanden te ontdekken.

afbeelding-kunst

Docent: Jan Bustin (1961) is sinds 1988 actief als hoogste graads docent kunstgeschiedenis, tekenen/schilderen en als beeldend kunstenaar/ontwerper. Onder meer voor het Davidsfonds in Vlaanderen en als gast docent aan de Radboud universiteit in Nijmegen (NL) en de universiteit van Oslo (NO).  Vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring besteed hij in zijn lessen naast stijlkenmerken en kunsttheorie ook veel aandacht aan de praktische kant van het maken van een kunstwerk.
In de kunstgeschiedenislessen worden de besproken kunstwerken en gebouwen geplaatst in een algemeen-historische, sociaal-economische, en religieus-filosofische context. Daardoor worden ze voor de hedendaagse toehoorder niet alleen een stuk toegankelijker en begrijpelijker. Maar ook interessanter.
 

 CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS IN MAASEIK

P1400377 - kopie

 VAN BEELDENSTORM TOT BAROK

Rond 1500 bereikte de kunst in Italië haar kortstondige evenwicht in de Hoog-Renaissance. De wedergeboorte van het klassieke erfgoed begon haar definitieve zegetocht door de rest van Europa. Vanuit tegenovergestelde richting was er juist sprake van ingrijpende hervormingen en onrust op religieus en maatschappelijk vlak. Op het raakvlak van al deze ontwikkelingen ontstond een stroming als het Maniërisme en werd de basis gelegd voor de Barok. Vorstelijke ambities, religieuze ijver en individueel kunstenaarschap vormden de ingrediënten voor deze bijzonder interessante periode in de kunstgeschiedenis
Data en uren: de lessen vinden in principe om de 14 dagen plaats. 
Aantal lessen: 12 bijeenkomsten van 2 uur
Cursusprijs :165,– 
Lesdag : woensdag 20.00-22.00 uur (1x per 14 dagen)
Startdatum: 7 oktober 2015.                           
Locatie : Cultuurcentrum Achterolmen (beneden-verdieping) 
Adres : Van Eycklaan 72, Maaseik 
Er is een korting van €10,00 voor inwoners van Maaseik, maar deze is niet te combineren met andere kortingen.
 
P1510675
CURSUSSEN  KUNSTGESCHIEDENIS IN WEERT
Verder geeft Jan Bustin ook cursussen Kunstgeschiedenis aan het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) in Weert.  De onderwerpen voor het seizoen 2016 / 2017 zijn:
DE EEUW VAN DE VERLICHTING 
DE OUDHEID                                  
KUNSTKRING; DIVERSE ONDERWERPEN   
DE HOGE MIDDELEEUWEN    (voor leden van de Van Horne Vrouwenvereniging)
Voor de cursussen in Weert kan men zich aanmelden bij RICK of bij de van Horne Vrouwenvereniging. Ga naar RICK Website  
 
Meer informatie over de inhoud van deze cursussen kan men ook lezen bij NEWS en BLOG   Lees meer…
Over cursussen van voorgaande jaren kunt u ook meer lezen in het ‘archief’  Lees meer 
Printversie Inschrijfformulier
Algemene bepalingen & informatie
LEZINGEN VOOR VERENIGINGEN, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Ook opleidings-instituten, verenigingen, instellingen en bedrijven kunnen bij Jan Bustin terecht voor dia-lezingen of cursussen kunstgeschiedenis voor hun studenten, leden of werknemers. Lees meer
 
Contact

contact-knopa