Kunstgeschiedenis

KUNSTGESCHIEDENIS seizoen 2018 – 2019

Kunst is een afspiegeling van de tijd waarin ze ontstaat. Beeldende kunst laat zien wat mensen bezig houdt of belangrijk vinden. Aan de ene kant zijn er de thema’s die nadrukkelijk verbonden zijn met een bepaald tijdperk. Deze tijdsgebonden thema’s komen tot uitdrukking in de verschillende stijlkenmerken.
Aan de andere kant zijn er zaken, die ook voor ons nog heel herkenbaar zijn. In dat geval gaat het om gebeurtenissen en opvattingen die van alle tijden zijn. Daardoor heeft b.v. kunst van de Renaissance, het Post-Impressionisme of de Pop-Art voor de hedendaagse toeschouwer nog steeds betekenis.
In de cursussen en lezingen kunstgeschiedenis gaat het niet om een opsomming van jaartallen en stijlen. Schilderkunst, Beeldhouwkunst (tuin-)Architectuur en Toegepaste Kunsten worden gekoppeld aan historische feiten, sociaal-economische factoren, filosofie, religie en mythologie. Kortom : cultuur in al haar verschijningsvormen. De deelnemers worden gestimuleerd goed te kijken, te benoemen en vervolgens zelf verbanden te ontdekken.

afbeelding-kunst

Docent: Jan Bustin (1961) is sinds 1988 actief als hoogste graads docent kunstgeschiedenis, tekenen/schilderen en als beeldend kunstenaar/ontwerper. Onder meer voor het Davidsfonds in Vlaanderen en als gast docent aan de Radboud universiteit in Nijmegen (NL) , de Universiteit van Amsterdam en de universiteit van Oslo (NO).  Vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring besteed hij in zijn lessen naast stijlkenmerken en kunsttheorie ook veel aandacht aan de praktische kant van het maken van een kunstwerk.
In de kunstgeschiedenislessen worden de besproken kunstwerken en gebouwen geplaatst in een algemeen-historische, sociaal-economische, en religieus-filosofische context. Daardoor worden ze voor de hedendaagse toehoorder niet alleen een stuk toegankelijker en begrijpelijker. Maar ook interessanter. 

puur3

CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENIS IN WEERT

Jan Bustin geeft cursussen Kunstgeschiedenis aan het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) in Weert.  De onderwerpen voor het seizoen 2016 / 2017 zijn:
DE ROMANTIEK IN DE 19E EEUW 
DE ROMEINEN IN DE OUDHEID                                    
KUNSTKRING; DIVERSE ONDERWERPEN   
VAN GOTIEK NAAR RENAISSANCE    
Voor de cursussen in Weert kan men zich aanmelden bij RICK of bij de van Horne Vrouwenvereniging. Ga naar RICK Website  
 
P1510675
 
Meer informatie over de inhoud van deze cursussen kan men ook lezen bij NEWS en BLOG   Lees meer…
Over cursussen van voorgaande jaren kunt u ook meer lezen in het ‘archief’  Lees meer 
LEZINGEN VOOR CULTURELE VERENIGINGEN, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Ook opleidings-instituten, culturele verenigingen, instellingen en bedrijven kunnen bij Jan Bustin terecht voor dia-lezingen of cursussen kunstgeschiedenis voor hun studenten, leden of werknemers. Lees meer
 
Contact

contact-knopa