CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT:

AXEN ARCHITECTUUR PROJECT ( A.A.P.)

In samenwerking met Bureau Sien en de Sjtadssjool in Sittard ontwikkelde Jan Bustin de volgende Co-creatie. Bij de uitvoering werd er ook een beroep gedaan op de expertise van drama-docente Peggy Alofs.  

 

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING:

De methode ‘Goed Gedaan’ wordt binnen de Sjtadssjool schoolbreed gebruikt in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO). Tijdens de schoolloopbaan van elke leerling zijn er regelmatig terugkerende momenten waarop hieraan aandacht wordt besteed. Het blijkt dat de kinderen verbaal wel vaak laten merken dat ze e.e.a. goed begrepen hebben en verbaal kunnen herhalen, maar dat de praktische toepassing daarvan soms toch wat weerbarstiger is.

DE VRAAG VAN DE SCHOOL IS:

Of werkvormen of disciplines, die met kunst en cultuureducatie te maken hebben hieraan misschien op zichzelf al een positieve bijdrage kunnen leveren of anders een ondersteunende rol kunnen spelen als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 6-7-8, groeps-dynamiek en het leren samenwerken. 

AXEN

Knipsel 3

In het concept van Axen staan bepaalde dieren voor menselijk gedrag binnen een groep: acties en reacties, doen en laten gebeuren, participeren, zich terugtrekken etc. maken deel uit van de groeps-dynamiek. Het gaat erom dat kinderen zich hier van bewust worden en welke rol ze zelf in bepaalde situaties (zouden kunnen) spelen. De kinderen maken kennis met de bewuste dieren tijdens een drama-les. O.l.v. drama docente Peggy Alofs. A.d.h.v. rollenspel worden situaties nagespeeld en de manier waarop bepaalde reacties daarop de groepsdynamiek kunnen beïnvloeden.  Daarnaast laat Jan Bustin een aantal PowerPoints  zien over basisbeginselen van de architectuur: over functionaliteit en het maken van een bouwtekening op schaal, de samenwerking en de taakverdeling binnen een bouwproject.

Knipsel6

Dit krijgt een vervolg in het In het Axen Architectuur Project (AAP). Ook dit is een rollenspel waarbij de klas wordt verdeeld in kleine groepjes, die elk de rol spelen van een z.g. Architectenbureau. Binnen elk groepje zijn er verschillende taken of functies, die bepaalde vaardigheden vereisen en gedrag veronderstellen. De functies zijn: COÖRDINATOR, ARCHITECT, BOUWKUNDIGE, WOORDVOERDER en GEBRUIKSDOEL-DESKUNDIGE .

Door de leerkracht wordt per groepje eventueel een coördinator aangewezen  maar vervolgens gaan de kinderen zelf de andere taken verdelen. Soms gaat dit soepel, soms ook helemaal niet. Dit verloop maakt deel uit van het proces en wordt door elk groepje zelf in een logboek bijgehouden.

P1390853

Vervolgens krijgt het groepje in de vorm van een rollenspel van een z.g. OPDRACHTGEVER de vraag om een grootscheeps bouwproject te ontwerpen. Dat kan van alles zijn, maar wij kozen voor een duurzaam hotel bij een pretpark. Als introductie kwam er eerder al een architect in de klas om te vertellen over duurzaam bouwen. Het thema van het pretpark waren de dieren van Axen.  Na onderling overleg komen de groepjes tot een taakverdeling en een stappenplan. Uiteindelijk zal er een maquette worden gebouwd, een Powerpoint-presentatie plaatsvinden en het Logboek moet zijn bijgewerkt.

P1390932

Aan deze ontwerp-opdracht kan ook een competitie-element worden verbonden. Er is dan een prijs voor het beste ontwerp én een prijs voor het groepje dat het beste heeft samen gewerkt. Aan het einde is er nog een presentatie, waarvoor evt. ook een z.g. ‘Persprijs’ kan worden uitgereikt voor de beste Power-Point-presentatie.

Knipsel4

SAMENVATTING :

Het AXEN- Architectuur Project is dus eigenlijk een soort rollenspel waarbij het gaat om leren samenwerken. Binnen elk groepje zijn er verschillende functies en taken, die ze zelf onderling moeten verdelen. Dit vraagt overleg. Nadat de kinderen  samen een stappenplan hebben afgesproken maken ze een ontwerp en bouwen een maquette. Soms gaat dit soepel, soms ook helemaal niet. Dit verloop maakt deel uit van het proces en wordt door elk groepje zelf in een logboek bijgehouden. Aan het einde maken ze een Powerpoint over hun eindproduct en het verloop van het proces. Door aan dit project een wedstrijdelement te koppelen kan de motivatie om er ‘samen voor te gaan’, eventuele tegenslagen te overwinnen en onderlinge conflicten op te lossen groeien.

DOELGROEP :

Groep 6, Groep 7, Groep 8

DOEL :

Het doel van dit project is dat kinderen met elkaar leren samenwerken en tot een gezamenlijk eindresultaat komen waarover ze een presentatie geven. Tijdens dit traject kunnen er binnen de groepjes meningsverschillen ontstaan, die ze zoveel mogelijk zelf moeten zien op te lossen. De verschillende functies vragen van de kinderen bepaalde vaardigheden die in het verlengde van de eigen talenten en interesses kunnen liggen of juist niet. Ook dat zijn leermomenten. Evenals het leren omgaan en kunnen accepteren van de inbreng van anderen.

RELATIES MET ANDERE LEERGEBIEDEN:

Taal, Rekenen, Engels, Kunstzinninge oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving, Natuur en techniek, Geschiedenis en aardrijkskunde.

P1390902

Hier is nog een link naar een radio-uitzending, waarbij Jan Bustin in de studio is om te vertellen over dit project.

contact.

contact-knopa