ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN EN INFORMATIE

ALGEMENE BEPALINGEN EN INFORMATIE WORKSHOPS VAN EYCK /DÜRER/HOLBEIN 2018

Men schrijft zich in voor de volledige serie Workshops en daarmee verplicht men zich het hele deelnamegeld van Euro 295,– te betalen vóór 8 januari 2018.

Betaling van het lesgeld kan plaatsvinden via bankoverschrift :

IBAN: NL10INGB0748423419 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. JJMM Bustin en/of HJL Bustin-Evers

Ovv. WORKSHOPS VOORJAAR 2018 en uw EIGEN NAAM.

Bij een annulering van deelname ná 7 januari vindt er in principe geen restitutie van reeds betaald deelnamegeld plaats. Tenzij bij het bestaan van een wachtlijst docent Jan Bustin er vóór 14 januari  2018 in slaagt om de vrijgekomen plaats meteen weer in te vullen. In dat geval wordt het gerestitueerde bedrag echter wel verminderd met Euro 50,– voorbereidings- en administratiekosten

De kosten van materialen als specifieke pigmenten en bindmiddelen plus een geprepareerd houten paneeltje en geprepareerd papier en een aantal speciale penselen zijn bij het deelnamegeld inbegrepen evenals het gebruik van specifieke gereedschappen. Voor een uitgebreid en gangbaar assortiment penselen evenals voor normaal schets- en schrijfmateriaal zorgt de deelnemer zelf. De docent kan hierin wel adviseren. Wanneer een deelnemer er de voorkeur aan geeft om eventueel passende eigen materialen en/of gereedschappen te gebruiken, dan is dat mogelijk. Dit kan echter niet leiden tot vermindering van het deelnamegeld.

VEILIGHEID! In verband met het gebruik van specifieke grondstoffen, die bij verkeerd gebruik mogelijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, verplicht de deelnemer zich ertoe steeds de door de docent aangegeven maatregelen t.b.v. de veiligheid en de hygiëne in acht te nemen. De belangrijkste daarvan zijn het steeds dragen van beschermende wegwerphandschoenen en het regelmatig en grondig wassen van de handen tussen het schilderen door. Aan de werktafels mag er niet worden gegeten of gedronken of gerookt. Roken mag sowieso alleen maar buiten. Bij tussentijdse pauzes dient men de handen steeds grondig en langdurig te wassen met zeep.

Cultuur Centrum Achterolmen en docent Jan Bustin kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden letsel en schade aan goederen en gezondheid.

De Workshops kunnen uiteraard alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. In voorkomende gevallen bepaalt de docent of de Workshops al of niet doorgaan. In overleg met de reeds aangemelde deelnemers kan er eventueel naar een afwijkende constructie worden gezocht , waardoor de activiteit alsnog kan doorgaan.
Bij het uitvallen van een bijeenkomst wegens ziekte van de docent wordt er in onderling overleg naar gestreefd om de uitgevallen data in te halen op een later tijdstip.
Bijeenkomsten die men door absentie mist, kunnen helaas niet worden ingehaald.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met bovenstaande bepalingen.

Voor aanvullende informatie kan men zich wenden tot:
Jan Bustin ,

Van Veldekelaan 2a,

6165 Eh, Geleen (NL)

info@janbustin.nl

Mobiel tel : 06 – 20504394 (vanuit Nederland) 0031- (0) 620504394 (vanuit België)

Telefoon : 0049 (0) 2456 508394 (privé)

Print Friendly