ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN EN INFORMATIE 2019-2020

BEPALINGEN EN INFORMATIE voor de ALGEMENE CURSUSSEN TEKENEN SCHILDEREN in MAASEIK

De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een inschrijfformulier. Hierbij wordt een aanbetaling gevraagd van Euro 5,00

Aanmelden voor een gedeelte van de cursus is in principe niet mogelijk. Men schrijft zich in voor een volledige cursus en daarmee verplicht men zich het hele cursusgeld te betalen. Wanneer men slechts voor een gedeelte van de cursus wenst in te schrijven, komt men op een wachtlijst te staan en kan men alleen in overleg met de docent worden geplaatst wanneer een cursus niet volledig bezet is.

In sommige gevallen is het wel mogelijk tussentijds in te stromen. Men hoeft dan alleen voor de nog resterende lessen cursusgeld betalen. Annulering van een lopende cursus kan alleen in geval van langdurige ziekte. Deze opzegging dient schriftelijk aan de docent gericht te worden. Behoudens bovengenoemde omstandigheden is geen teruggave van lesgeld mogelijk.

Betaling van het lesgeld kan plaatsvinden tijdens de eerste les of via bank:

IBAN: NL10INGB0748423419 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. JJMM Bustin en/of HJL Bustin-Evers

Ovv. uw EIGEN NAAM en de NAAM VAN DE CURSUS EN/OF WORKSHOPS 2019 en/of 2020

Materiaalonkosten zijn doorgaans niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld. De docent kan wel advies geven bij de aanschaf van schilderbenodigdheden e.d.

Cursussen kunnen uiteraard alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen. In voorkomende gevallen bepaalt de docent of een cursus al of niet doorgaat. In overleg met de cursisten kan eventueel naar een afwijkende constructie gezocht worden, waardoor een cursus alsnog kan doorgaan. Bij het uitvallen van de lessen wegens ziekte van de docent wordt er in onderling overleg naar gestreefd om de uitgevallen lessen in te halen op een later tijdstip. Lessen die men door absentie mist, kunnen niet worden ingehaald.

PRIVACY: Uw gegevens zullen zoals gebruikelijk zonder uw uitdrukkelijk toestemming niet aan derden ter beschikking  worden gesteld. In verband met de gewijzigde privacy wetgeving verklaart u echter tevens geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van email c.q. informatie m.b.t. de cursussen, workshops en/of relevante activiteiten, georganiseerd door Jan Bustin.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met bovenstaande bepalingen. Voor aanvullende informatie kan men zich wenden tot:

Jan Bustin Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant (DE)

tel : 0049 2456 508394 (privé) Mobiel tel : 06 – 20504394 (vanuit Nederland) 0031- (0) 620504394 (vanuit België)

NB: AANVULLENDE BEPALINGEN m.b.t. de WORKSHOPS OVER RESPECTIEVELIJK REMBRANDT (start najaar 2019)  en VAN EYCK (start voorjaar 2020)

Men schrijft zich in voor de volledige  serie Workshops en daarmee verplicht men zich het hele deelnamegeld  van Euro 300,–  voor de Workshops Rembrandt te betalen vóór 1 oktober 2019. Voor de WORKSHOPS VAN EYCK  dient het deelnamegeld van Euro 300,–betaald te zijn VÓÓR 24 JANUARI 2020.

Bij een annulering van deelname ná  respectievelijk 1 oktober 2019 en/of ná 24 januari 2020 vindt er in principe geen restitutie van reeds betaald deelnamegeld plaats. Tenzij bij het bestaan van een wachtlijst  docent Jan Bustin er vóór respectievelijk 5 oktober 2019 en/of 30 januari 2020 in slaagt om de vrijgekomen plaats meteen weer in te vullen. In dat geval wordt het gerestitueerde bedrag  echter wel verminderd met Euro 50,– voorbereidings- en administratiekosten

De kosten van materialen als olieverf, media en verdunningsmiddelen plus een geprepareerde drager, tekenpapier, houtskool, krijt en een aantal penselen zijn bij het deelnamegeld inbegrepen evenals het gebruik van specifieke gereedschappen. Voor een uitgebreid en gangbaar assortiment penselen evenals voor normaal schets- en schrijfmateriaal zorgt de deelnemer zelf. De docent kan hierin wel adviseren. Wanneer een deelnemer er de voorkeur aan geeft om eventueel passende eigen materialen en/of gereedschappen te gebruiken, dan is dat mogelijk. Dit kan echter niet leiden tot vermindering van het deelnamegeld.

VEILIGHEID!  In verband met het gebruik van specifieke grondstoffen, die bij verkeerd gebruik mogelijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, verplicht de deelnemer zich ertoe steeds de door de docent aangegeven maatregelen t.b.v. de veiligheid en de hygiëne in acht te nemen.  De belangrijkste daarvan zijn het steeds dragen van beschermende  wegwerphandschoenen en het regelmatig en grondig wassen van de handen tussendoor. Aan de werktafels mag er niet worden gegeten of gedronken of gerookt. Roken mag sowieso alleen maar buiten. Bij tussentijdse pauzes dient men de handen steeds grondig en langdurig te wassen met zeep. Cultuur Centrum Achterolmen en docent Jan Bustin kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden letsel en schade aan goederen en gezondheid.

De Workshops kunnen  uiteraard alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.  In voorkomende gevallen bepaalt de docent of de Workshops al of niet doorgaan. In overleg met de reeds aangemelde deelnemers kan er eventueel naar een afwijkende constructie worden gezocht , waardoor de activiteit in aangepaste vorm alsnog kan doorgaan. Bij het uitvallen van een bijeenkomst wegens ziekte van de docent wordt er in onderling overleg naar gestreefd om de uitgevallen  data in te halen op een later tijdstip. Bijeenkomsten die men zelf door absentie mist, kunnen helaas niet worden ingehaald.

PRIVACY: Uw gegevens zullen zoals gebruikelijk zonder uw uitdrukkelijk toestemming niet aan derden ter beschikking  worden gesteld. In verband met de gewijzigde privacy wetgeving verklaart u echter tevens geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van email c.q. informatie m.b.t. de cursussen, workshops en/of relevante activiteiten, georganiseerd door Jan Bustin.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met bovenstaande bepalingen. Voor aanvullende informatie kan men zich wenden tot:  Jan Bustin , Van Veldekelaan 2a,  6165 EH, Geleen (NL)

Voor aanvullende informatie kan men zich wenden tot:
Jan Bustin

info@janbustin.nl  

Van Veldekelaan 2a,

6165 Eh, Geleen (NL)

Mobiel tel : 06 – 20504394 (vanuit Nederland) 0031- (0) 620504394 (vanuit België)

Telefoon : 0049 (0) 2456 508394 (privé)

Print Friendly