ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN EN INFORMATIE

 

De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een inschrijfformulier. Hierbij wordt een aanbetaling gevraagd van Euro 5,00

Aanmelden voor een gedeelte van de cursus is in principe niet mogelijk. Men schrijft zich in voor een volledige cursus en daarmee verplicht men zich het hele cursusgeld te betalen. Wanneer men slechts voor een gedeelte van de kursus wenst in te schrijven, komt men op een wachtlijst te staan en kan men alleen in overleg met de docent worden geplaatst wanneer een cursus niet volledig bezet is.

In sommige gevallen is het wel mogelijk tussentijds in te stromen. Men hoeft dan alleen voor de nog resterende lessen cursusgeld betalen. Annulering van een lopende cursus kan alleen in geval van langdurige ziekte. Deze opzegging dient schriftelijk aan de docent gericht te worden. Behoudens bovengenoemde omstandigheden is geen teruggave van lesgeld mogelijk.

Betaling van het lesgeld kan plaatsvinden tijdens de eerste les of via bank:

IBAN: NL10INGB0748423419 (BIC: INGBNL2A) 

t.n.v. JJMM Bustin en/of HJL Bustin-Evers

Ovv. uw eigen naam en de betreffende cursus.

Materiaalonkosten zijn doorgaans niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld. De docent kan wel advies geven bij de aanschaf van schilderbenodigdheden e.d.

Cursussen kunnen uiteraard alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen. In voorkomende gevallen bepaalt de docent of een cursus al of niet doorgaat. In overleg met de cursisten kan eventueel naar een afwijkende constructie gezocht worden, waardoor een cursus alsnog kan doorgaan.

Bij het uitvallen van de lessen wegens ziekte van de docent wordt er in onderling overleg naar gestreefd om de uitgevallen lessen in te halen op een later tijdstip. Lessen die men door absentie mist, kunnen niet worden ingehaald.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met bovenstaande bepalingen. Voor aanvullende informatie kan men zich wenden tot:

Jan Bustin Schulstrasse 40, 52538 Schalbruch-Selfkant (DE)

tel : 0049 2456 508394 (privé) Mobiel tel : 06 – 20504394 (vanuit Nederland) 0031- (0) 620504394 (vanuit België)

Print Friendly