Algemene bepalingen en Informatie

INSCHRIJFFORMULIER  2019-2020
A.u.b. uitprinten, invullen en ondertekenen. Vervolgens scannen en als bijlage mailen naar: info@janbustin.nl

Het ingevulde en ondertekende origineel daarna opsturen naar: Jan Bustin, Van Veldekelaan 2a , 6165 EH in Geleen (NL)

Ondergetekende:

Naam :………………………………………………………………

Voornaam :…………………………………………………………

Straat :………………………………………………………………

Huisnr :………………… Postcode :………………………….

Plaats :……………………………………………………………………..

Telefoon :………………………………………………………….

mobiel: ……………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………

Wenst zich in te schrijven voor de cursus / workshops ;

O Algemeen Tekenen – Schilderen in Maaseik *

O Workshops REMBRANDT *

O workshopsVAN EYCK  *

* keuze(s) a.u.b. aankruisen

Eventuele website:…………………………………………………………………………………………………………..

Eventuele Opleiding en/of ervaring in tekenen en schilderen:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opmerkingen :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Bepalingen en Informatie 2019-2020 en de Aanvullende Bepalingen m.b.t. de Workshops Van Eyck (start voorjaar 2020).

http://janbustin.nl/algemene-bepalingen-en-informatie/

Uw gegevens zullen zoals gebruikelijk zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld. In verband met de gewijzigde privacy wetgeving verklaart u echter geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van email c.q. informatie m.b.t. de cursussen, workshops en/of relevante activiteiten, georganiseerd door Jan Bustin.

Datum: ……………………………………………………………….

 

Handtekening: ………………………………………………

Print Friendly