WORKSHOPS SCHILDERTECHNIEKEN VAN EYCK

GOUD, EDELSTENEN EN JUWELEN :

WORKSHOPS  SCHILDERTECHNIEKEN UIT  DE  EEUW VAN  VAN EYCK

INLEIDING: In 2020 wordt in Vlaanderen op grootse wijze het Van Eyckjaar gevierd. O.m met een grote tentoonstelling in het MSK in Gent. Directe aanleiding daartoe is de onlangs afgeronde 2e fase van de restauratie van het Lam Gods in die stad. De werken van Jan van Eyck (1390? – 1441) zijn dus blijkbaar ook in ons tijdperk van digitale beelden in extreem hoge resolutie nog steeds in staat de toeschouwer te verbluffen met hun fabelachtige techniek en ongelooflijke rijkdom aan details.

De insteek van deze serie workshops over Jan van Eyck is dat we een fragment van een schilderij van Van Eyck gaan proberen te ‘reconstrueren’. Daarbij ligt de nadruk op slechts één van de dingen waarin deze schilder letterlijk en figuurlijk uitblonk:

HET SCHILDEREN VAN GOUD, EDELSTENEN EN JUWELEN.

 

 

 

We gebruiken hiervoor materialen die aan de ene kant zo authentiek mogelijk zijn maar we kijken ook naar meer praktische en bruikbare alternatieven. Dat alles dus niet met de pretentie onomstotelijke zekerheid te verschaffen over de techniek en werkwijze van de meester. Maar wel om via een op de praktijk gerichte benadering en volgens een bepaalde methode hopelijk iets meer te leren over zijn kunst, die nog steeds tot de verbeelding spreekt.

OPZET EN DOELGROEP: Het doel van deze workshops is enerzijds om beroeps- en/of amateurkunstenaars kennis te laten maken met een relatief beheerst en rationeel schilderproces, en daarmee juist in deze tijd hun ambachtelijke én artistieke idioom te vergroten. Anderzijds om restauratoren,  wetenschappers en geïnteresseerde leken  de gelegenheid te bieden, in een combinatie van theorie en praktijk, te ervaren welke materiaal-technische aspecten mogelijkerwijs een rol hebben gespeeld bij de schildertechniek van Van Eyck en de stijlontwikkeling van de Vlaamse Primitieven.

 

 

Omdat er in deze workshops vooral aandacht zal worden besteed aan materiaal-technische zaken en aan hoe specifieke schilderkundige effecten te bereiken is er binnen het bestek van deze 6 bijeenkomsten helaas weinig ruimte voor uitgebreide aanwijzingen m.b.t. de basisbeginselen van met name het tekenen. Daarom beschikken de deelnemers bij voorkeur over een redelijke dosis ervaring op dat vlak en wordt van hen de bereidheid gevraagd om tijdens het eigenlijke schilderproces op een weloverwogen en relatief rationele wijze te werk te gaan.

Het zal verder niet verbazen dat het  schilderen van zelfs een klein werk in de trant van Van Eyck vrij veel tijd vergt.  Afhankelijk van het eigen tempo kan het daarom soms nodig zijn om thuis zelfstandig dingen af te werken en/of voor te bereiden, zodat men in de volgende fase  ook verder kan.

Houd er rekening mee dat praktische onderdelen en demonstraties door de docent regelmatig zullen worden aangevuld  en/of afgewisseld met kunsthistorisch getinte theoretische informatie over schildertechnieken en materialen uit de 15 eeuw in de Vlaanderen. Maar er zal hier en daar ook aandacht worden besteed aan het eventuele gebruik van hedendaagse alternatieven. In die zin kan deze masterclass dan ook de aanzet vormen voor een modernere  toepassing van ambachtelijke  schildertechnieken.

 

 

MATERIALEN EN GEREEDSCHAP Waar mogelijk wordt er gewerkt met authentieke materialen, welke ook al in de 15e eeuw bekend en beschikbaar waren. Denk daarbij met name aan bepaalde pigmenten waarmee we zelf verf gaan wrijven en specifieke bindmiddelen. We schilderen op een geprepareerd houten paneeltje. Bij het tekenen werken we o.m. met zilverstift op speciaal geprepareerd papier  Voor al deze materialen wordt gezorgd en ze zijn bij de prijs van de workshops inbegrepen. Evenals een reader met overzicht van de verschillende stappen tijdens de uitvoering. Ook voor een aantal specifieke gereedschappen en penselen wordt gezorgd. Voor een uitgebreid en gangbaar assortiment penselen evenals voor normaal schets- en schrijfmateriaal,  e.d. dient men echter zelf te zorgen. Evenals voor beschermende maatregelen tijdens het schilderen. Na aanmelding krijgt men hierover meer informatie.

LOCATIE: Cultuurcentrum Achterolmen aan de Van Eycklaan 72 in Maaseik (BE)

DATA EN TIJDEN: De serie workshops bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 5 uur en vindt plaats op  de vrijdag-ochtend en –middag      Data:  21 feb./ 6 mrt./ 20 mrt./ 3 apr./ 17 apr./ 8 mei 2020

KOSTEN: Euro 300,– Inclusief materialen en een aantal specifieke gereedschappen en incl. BTW. Korting : Inwoners van de Stad Maaseik en/of cursisten die dit seizoen in Maaseik ook een andere cursus of workshop volgen en/of hebben gevolgd bij Jan Bustin betalen slechts Euro 290,–

N.B. Professionele kunstenaars, restauratoren en/of kunsthistorici met een eigen BTW-nummer kunnen het in de cursusprijs inbegrepen bedrag voor BTW in sommige gevallen achteraf zelf verrekenen met de belasting.

 

 

INSCHRIJVEN? : Men is pas verzekerd van een plaats wanneer men officieel heeft ingeschreven. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met docent Jan Bustin via info@janbustin.nl

AANMELDEN GAAT ZO: Aanmelding vindt plaats door het  uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen van  onderstaand inschrijfformulier naar:  Jan Bustin, Van Veldekelaan 2a, 6165 EH, Geleen (NL). Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan ook worden gescand en als bijlage in een e-mail verzonden naar info@janbustin.nl   U staat dan genoteerd  als deelnemer. 

Printversie Inschrijfformulier 

http://janbustin.nl/algemene-bepalingen-en-informatie/

Het verschuldigde deelname-bedrag van Euro 300,– a.u.b. VÓÓR 24 JANUARI 2020 over maken op:

IBAN: NL10INGB0748423419   (BIC:  INGBNL2A)

t.n.v. JJMM Bustin en/of HJL Bustin-Evers onder vermelding van WORKSHOPS VAN EYCK 2020 en uw EIGEN NAAM.

 

 

In geval van een eventuele wachtlijst wordt de volgorde bepaald door de datum en tijdstip waarop uw      e-mail met in de bijlage het ingescande en ondertekende inschrijfformulier werd ontvangen.


LET OP !!

Pas wanneer we uw schriftelijke aanmelding hebben ontvangen en het verschuldigde bedrag voor de deelname aan deze workshops  is overgemaakt, is  men verzekerd van een plaats. De betaling van het deelnamegeld  moet dan wel VÓÓR 24 JANUARI 2020 hebben plaats gevonden.

Een week voor aanvang van de 1e bijeenkomst ontvangt U per e-mail aanvullende informatie t.b.v. de voorbereiding van de 1e workshop en een ontvangstbewijs voor het deelname-bedrag t.b.v. uw eigen boekhouding.

Voor aanvullende  informatie kunt u eventueel contact opnemen met de docent:

Jan Bustin : info@janbustin.nl